Consignatie


Bij consignatie blijft het artikel van u totdat het verkocht is. In overleg bepalen we of het artikel nagezien en/of gerepareerd moet worden. Die kosten brengen wij u in rekening. Wij spannen ons in het artikel voor u te verkopen. Het artikel blijft dan een bepaalde periode in onze showroom. Voor die inspanning rekenen wij geringe vergoeding per maand. Voorts een van te voren overeengekomen percentage van de gerealiseerde verkoopprijs.