1 min gelezen
Toegankelijkheidsscan

Ik denk graag mee over toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en terreinen, maar ook over informatievoorziening en de digitale wereld. We kunnen samen een praktijkronde doen of bestaande plannen of nieuwe ideeën doornemen op basis van checklist en aandachtspunten.

Richtlijnen

Er zijn verschillende richtlijnen, keurmerken die gebruikt worden om de eisen, met betrekking tot toegankelijkheid, op te baseren.  Van de verschillende richtlijnen wordt verwacht dat er vanaf het voorjaar 2024 een nieuwe NEN9120 norm wordt gelanceerd.  Wij hanteren nu de richtlijnen van het NLKT (Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid). Het NLKT wordt verwerkt in de NEN9120 zodat u niet na het najaar 2024 opnieuw een scan moet afnemen.

Uitgangspunt van het NNI (Nederland Normalisatie Instituus)

Het uitgangspunt bij de norm is dat iedereen een gebouw moet kunnen betreden en gebruiken. Dus mensen met en zonder beperkingen. Eenduidigheid is daarbij van groot belang. Gebouwgebruikers en bezoekers kunnen op die manier meteen duidelijk krijgen wat ze kunnen verwachten over de toegankelijkheid van een gebouw. 

Neem contact op, dan maken we snel een afspraak.